Mirosław Urbański - Kancelaria Adwokacka
Jesteś na stronie Honorarium - przejdź do nawigacji

Z uwagi na różnorodność spraw, podstawę ustalenia honorarium stanowią ustalenia z Klientem.

W kontaktach z Klientami Kancelaria oferuje przynajmniej trzy rodzaje rozliczeń:

W przypadku niektórych spraw jako element wynagrodzenia przyjmujemy tzw. premię za sukces (success fee).

Honorarium